צעירים מדברים על כסף — חסכנות, בזבוזים ושמירה על גישה נכונה לגביו.‏