Skip to content

SIKU 16, MWEZI GWA 7, 2021
EMYAZI Y’EGULU LYOSHI

Baraza Lirahmbwire—Ripoti ya 6 ya 2021

Baraza Lirahmbwire—Ripoti ya 6 ya 2021

Mwene-werhu muguma w’omu Baraza Lirhambwire ali arhabala abashaja bachizere oku Yehova abazigiire anali abalwako. Mw’eyila video muli n’eripoti elolere okuntu akasi k’okuyumbaka enju z’echiteokrasi yikagenda mu chinola chihe ch’obuwala b’okuyahukira.