Skip to content

Skip to table of contents

Abatemwe ba Yehova

Select language Ekihavu

 ECHICHIRA 5

Bici Rhwakayiga Oku nvula Nene Yo musiku Za Noa?

Bici Rhwakayiga Oku nvula Nene Yo musiku Za Noa?

Omu siku za Noa, bantu banene bakolaga ebibi bwenene. Mwanzo 6:5

Adamu na Eva baburha abana, abantu baba banene omu igulu. Mwezo siku, ba malaika baguma bakulikira Shetani omu buzibu bwage.

Bayinja omu igulu bayambala emibiri y’abantu, yi barhola abakazi. Abo bakazi babo, baburha abantu bakomere bwenene kulusha echipimo kandi bakalihire bwenene.

Egulu lyayunjula abantu babi. Ebiblia ederhere ‘kw’amabi m’abantu maba manene oku igulu, n’amawazo mabo moshi mali mabi esiku zoshi.’

 Noa ayunviriza Mungu ayumbaka esafina Mwanzo 6:13, 14, 18, 19, 22

Noa yewe akolaga ebintu binja. Yehova abwira Noa kwali hofi kuyirha abantu babi kugerera envula nene yayunjuza egulu lyoshi.

Mungu abwira Noa ayumbake echombo chinene bayirika esafina. Ashuba mubwira arhole omulala gwage na simba, tembo, enyunyi n’ezindi zoshi.

Noa abwira abantu kw’envula nene yayinja, aliko balahira ku muyunviriza. Baguma bamusheka n’abandi ba mugaya.

Abere amala kuyumbaka esafina, ahebamo ebintu byoshi Mungu amubwiraga.