Skip to content

Abatemwe ba Yehova

Select language Ekihavu

Onayemera Ebiblia?

Onayemera Ebiblia?

Wakaderha oku chili . . .

  • citabu c’obwenge bw’abantu?

  • citabu c’engano?

  • mwazi gwa Mungu?

 BICI EBIBLIA EDERHERE

‘Ebiyandikirwe omu Biblia byoshi birhengere emwa Mungu.’—2 Timotheo 3:16, Tafsiri ya Ulimwengu Mpya.

BICHI BYAKA KUMALIRA

Wabona ebishubizo by’ebibazo bikomere by’akalamo.—Methali 2:1-5.

Wabona amahano menja makugwasa buli lusiku.—Zaburi 119:105.

Wabona obunihire bw’esiku zayinja.—Waroma 15:4.

 ALIKO SI, RHWAKA YEMERA EBY’EBIBLIA EDERHERE?

Neci, hali empanvu esharhu:

  • Ebili omu Biblia birhapingana. Ebiblia yayandikwaga n’abantu 40 omu myaka 1600. Banene omu bo barhaliyinjene. Ebisomeze, ebibayandikaga ntaho bipingene, biderhere cintu ciguma!

  • Ederhere okuli oku bya mira. Abanaderha oku bya mira banabisha ebibi by’ebihugo byabo. Aliko abayandikaga Ebiblia, baliderhere n’amakosa mabo n’amebihugo byabo.—2 Mambo ya Nyakati 36:15, 16; Zaburi 51:1-4.

  • Eby’Ebiblia ederhere, ngasi mango binaba by’okuli. Embere y’emyaka 200, Ebiblia yali ya derhere kw’evile y’Ebabiloni nji yashandazwa. (Isaya 13:17-22) Erha derhaga konyine gurhe nji yishandazwa, aliko n’owu nji wayishandaza!—Isaya 45:1-3.

    Ebindi bintu binene Ebiblia yaderhaga, bya bere by’okuli na ntakaguma kabulirwe. Aliko si, arhali ntyo k’omwazi gwa Mungu gukwanene gube?—2 Petro 1:21.

 OCIBAZE

Gurhe omwazi gwa Mungu gwaka kugwasa omu kalamo kawe?

Ebiblia eshubiza eco cibazo omu ISAYA 48:17, 18 na 2 TIMOTHEO 3:16, 17.