Skip to content

Abatemwe ba Yehova

Select language Ekihavu

Obwami bwa Mungu bye Bici?

Obwami bwa Mungu bye Bici?

Wakaderha oku . . .

 • cintu cili omu murhima gwawe?

 • lugano?

 • bwami buli embingu?

 BICI EBIBLIA EDERHERE

‘Mungu w’embingu nj’ahebaho obwami burhakahwa.’—Danieli 2:44, Tafsiri ya Ulimwengu Mpya.

‘Rhwahabirwe omwana n’oburhegesi nji bwaba oku birhugo byage.’—Isaya 9:6.

BICI BYAKA KUMALIRA

 • Obo burhegesi nji bwakugwasa.—Isaya 48:17, 18.

 • Omu igulu lyayinja nji wabona akalamo kasimisize, karhagwerhe n’obulwala.—Ufunuo 21:3, 4.

 ALIKO SI, RHWAKA YEMERA EBY’EBIBLIA EDERHERE?

Neci, hali empanvu ebiri:

 • Yesu aliyerekene ec’Obwami bwa Mungu nji bwakola. Yesu ayigirize abanafunzi bage kuhema Obwami bwa Mungu buyinje n’ebi Mungu asimire bikolwe hano oku igulu. (Mathayo 6:9, 10) Yesu aliyerekene gurhe elyo huno nji lya shubizwa.

  Acili oku igulu, Yesu ahanaga ebilyo oku baligwerhe enzara, afumya abalwala, n’okufula abafire! (Mathayo 15:29-38; Yohana 11:38-44) Yewe nka mwami w’Obwami bwa Mungu, Yesu ayerekene bwinja ebi nji bwakolera abantu.—Ufunuo 11:15.

 • Ebili oku igulu biyerekene k’Obwami bwa Mungu Buli hofi kuyinja. Yesu aliderhere okw’embere obwami bwa Mungu bulerhe obuholo oku igulu, nji lyabamo entambala, enzara n’emisisi.—Mathayo 24:3, 7.

  Ebyo byoshi bili byabonekana zene. Obo lero, rhumenyere k’Obwami bwa Mungu buli hofi kukulaho ebi bibazo byoshi.

 OCIBAZE

Gurhe akalamo nji kaba amango Obwami bwa Mungu nji bwarhegeka?

Ebiblia eshubiza eco cibazo omu ZABURI 37:29 na ISAYA 65:21-23.