Ka duba ka ga yadda muke gudanar da Littafi Mai Tsarki kyauta.