Ka Shigar Ko Ka Zabi Wurin

Shaidun Jehobah a Fadin Duniya

Tinian

Fast Facts—Tinian

  • Yawan Jama'a—3,100
  • Masu Shela—13
  • Ikiliisyoyi—1
  • 1 to 258—Ratio of Jehovah’s Witnesses to population