Ka Shigar Ko Ka Zabi Wurin

Shaidun Jehobah a Fadin Duniya

Portugal

  • Ana wa’azi gida-gida a Sintra, Fotugal

  • Ana ba wani manomi mujallun Hasumiyar Tsaro da Awake! a Horta, a Tsibirin Faial, Azores

  • Ana wa’azi gida-gida a Sintra, Fotugal

  • Ana ba wani manomi mujallun Hasumiyar Tsaro da Awake! a Horta, a Tsibirin Faial, Azores

Fast Facts—Portugal

  • Yawan Jama'a—9,780,000
  • Masu Shela—49,692
  • Ikiliisyoyi—652
  • 1 to 198—Ratio of Jehovah’s Witnesses to population