Ka Shigar Ko Ka Zabi Wurin

Shaidun Jehobah a Fadin Duniya

Indiya

Fast Facts—Indiya

  • Yawan Jama'a—1,366,418,000
  • Masu Shela—49,743
  • Ikiliisyoyi—692
  • 1 to 27,752—Ratio of Jehovah’s Witnesses to population