Ka Shigar Ko Ka Zabi Wurin

Shaidun Jehobah a Fadin Duniya

Gini-Bisau

  • Ana wa wani manomi wa’azi a yaren Portuguese Creole a Kupul, Gini-Bisua

Fast Facts—Gini-Bisau

  • Yawan Jama'a—1,921,000
  • Masu Shela—191
  • Ikiliisyoyi—3
  • 1 to 10,440—Ratio of Jehovah’s Witnesses to population