Ka Shigar Ko Ka Zabi Wurin

Shaidun Jehobah a Fadin Duniya

Barazil

Fast Facts—Barazil

  • Yawan Jama'a—210,396,000
  • Masu Shela—893,784
  • Ikiliisyoyi—12,408
  • 1 to 240—Ratio of Jehovah’s Witnesses to population