Ka Shigar Ko Ka Zabi Wurin

Shaidun Jehobah a Fadin Duniya

Bulgariya

Fast Facts—Bulgariya

  • Yawan Jama'a—7,000,000
  • Masu Shela—2,556
  • Ikiliisyoyi—52
  • 1 to 2,773—Ratio of Jehovah’s Witnesses to population