Shaidun Jehobah masu kwazo da suke taimakawa su kai littattafai wa ’yan’uwansu a wurare masu nisa.