Ka saurari wannan waka da aka rera cikin harsuna takwas.