LITTAFI MAI TSARKI YANA DA AMFANI A YAU?

Tun da yake muna da bayanai da yawa game da fasaha, shin shawarar da ke Littafi Mai Tsarki tana da amfani har wa yau? Littafi Mai Tsarki ya ce:

“Kowane nassi hurarre daga wurin Allah, mai-amfani ne.”​—2 Timotawus 3:16.

Wannan mujallar Hasumiyar Tsaro ta bayyana yadda shawarar Littafi Mai Tsarki za ta iya taimaka mana a duk fannin rayuwa.