DUBA
Kalma
Hoto

Littafi Ezekiyel ya faɗi yadda za a halaka Tyre.

  • 26:7-11

    Bayan shekara ta 607 K.H.Y., wane ne ya halaka birnin Tyre?

  • 26:4, 12

    A shekara ta 332 K.H.Y., wane ne ya yi amfani da bulon gidajen birnin Tyre da aka halaka wajen gina gada zuwa tsibirin Tyre kuma ya halaka ta?

Waɗanne annabci ne kake ɗokin gani sun cika?