Labarin irin bakin cikin da Isra’ilawa suka yi da aka rubuta a littafin Makoki.