Ka karanta ko kuma ka sauko da sababin mujallun Hasumiyar Tsaro da Awake! da kuma sauransu da ke ƙasa.