Hadayun dabbobi da aka yi sun wakilci hadayar da Yesu ya bayar

LITTAFIN TARO DON RAYUWA TA KIRISTA DA HIDIMARMU Nuwamba 2020