Koma ka ga abin da ke ciki

Koma ga abubuwan da ke ciki

 DARUSSA DAGA KALMAR ALLAH | MATTA 25

“Ku Yi Tsaro”

“Ku Yi Tsaro”

25:​1-12

Ko da yake kwatancin da Yesu ya yi na budurwai goma musamman ga shafaffun Kiristoci ne, amma dukan Kiristoci za su iya koyan darussa daga kwatancin. (w15 3/15 12-16) “Ku yi tsaro fa, gama ba ku san rana ko sa’a ba.” (Mt 25:13) Shin za ka iya bayyana ma’anar kwatancin nan da Yesu ya yi?

  • Angon (aya ta 1)​—Yesu

  • Masu hikima, budurwai da suka yi shiri (aya ta 2)​—Shafaffun Kiristoci da suka yi shiri don su yi aikinsu da aminci kuma suka ci gaba da haskakawa har zuwa ƙarshe (Fib 2:15)

  • Ji murya: “Ga ango!” (aya ta 6)​—Alamar bayyanuwar Kristi

  • Budurwai marasa-azanci (aya ta 8)​—Shafaffun Kiristoci da suka fita don su marabci Angon amma ba su ci gaba da yin tsaro da kuma kasancewa da aminci ba

  • Budurwai masu hikiman sun ƙi su ba da mān su (aya ta 9)​—Bayan da aka hatimce su a ƙarshe, babu wani lokaci da ya rage don a taimaka wa shafaffun da suka daina kasancewa da aminci

  • “Ango ya zo” (aya ta 10)​—Yesu ya zo ya yi shari’a a ƙarshen ƙunci mai girma

  • Da budurwai masu hikima suka shiga wurin biki tare da angon, sai aka rufe kofar (aya ta 10)​—Yesu ya tattara shafaffunsa zuwa sama, amma shafaffu marasa aminci sun rasa gādonsu na zuwa sama