Koma ka ga abin da ke ciki

Labarai da Aka Zana Daga Littafi Mai Tsarki

Yusufu Ya Ceci Rayuka

Ka sauko da wannan labarin kuma ka karanta labarin Yusufu wanda Allah ya yi amfani da shi don ya ceci wata al’umma.