Koma ka ga abin da ke ciki

Labarin Littafi Mai Tsarki Cikin Hotuna

Lutu da Iyalinsa

Ka karanta game da Lutu, matarsa da ’ya’yansa mata, da kuma halakar Saduma da Gwamarata. Ka karanta labarin nan a intane ko kuma wanda aka gurza.