Ka koyi game da Nuhu, wanda ya gina babban jirgi don ya ceci iyalinsa da kuma dabbobi. Ka karanta wannan labarin a intane ko kuma ka saukar da shi.