Sarautar Yesu za ta sa mu kasance cikin salama har abada.