Ka gwada haddace littattafan Littafi Mai Tsarki. Bari mu koyi sauran littattafan Nassosin Ibrananci.