Ka fahimci dalilin da ya sa fansa kyauta ce mai daraja daga wurin Jehobah.