Ka sauko da wannan aikin, ka kalli bidiyon nan “Mu je wa’azi,” sa’an nan ka shirya jakar fita wa’azi.