Za ka iya nuna bambancin wadannan hotuna biyu? Wanne ne cikinsu ya nuna yadda ya kamata ka bi da kanka?