Jehobah ya halicci abubuwa masu ban mamaki domin mu! Waɗanne abubuwa ke nan?