Ka duba ka ga yadda Kaleb da Safiya suka yi wa wata da bata iya yarensu wa’azi