Me ya sa shirya kalaminka yake da muhimmanci? Ta yaya za ka yi shirin?