Ta yaya mutuwar Yesu za ta taimaka mana sa’ad da muke cikin damuwa?