Ka sauko da ayyukan kuma ka gurza su, ku cika hotunan, sai kuma ku amsa tambayoyin tare a iyali.