Koma ka ga abin da ke ciki

AYYUKA NA HOTO

Mala’ika Ya Karfafa Gidiyon

Shafa wa mala’ikan da yake karfafa Gidiyon kala na cikin hoton nan.