Koma ka ga abin da ke ciki

AIKI NA HOTO

Dauda Yana Son Sunan Allah

Ka harhada harufan sunan Allah, sai ka koyi ma’anar sunan.