Ku sauko kuma ku buga wannan sashen, ku cika hotunan, sai ku amsa tambayoyin tare a iyali.