Koma ka ga abin da ke ciki

Labarin Wani Daga Littafi Mai Tsarki

Samson

Ka sauko da wannan labarin wani daga Littafi Mai Tsarki kuma ka ƙara koya game da Samson. Ka yanka, ka ninka shi biyu, kuma ka adana.