Ka sauko da labarin nan na Littafi Mai Tsarki,kuma ka koya game da Ishaya. Ka yanka, ninka shi biyu, kuma ka adana.