Ka sauko da labarin nan daga Littafi Mai Tsarki, kuma ka koya game da Hezekiah. Ka yanka, ninka shi biyu, kuma ka adana.