Koma ka ga abin da ke ciki

LABARIN WANI DAGA LITTAFI MAI TSARKI

Gidiyon

Ka sauko da wannan labarin don ka koya game da Gidiyon, shi wani Ba’isra’ili ne mai sanin yakamata wanda daga baya ya zama soja mai gaba gadi. Ka gurza, ka yanke, ka ninka biyu, kuma ka adana.