Koma ka ga abin da ke ciki

Aiki don Nazari

Zuriyar Lutu

Ka sauko da wannan aiki don nazari, kuma ka koya game da zuriyar Lutu dan kanen Ibrahim.