Ka sauko kuma ka gurza wannan aiki don nazari, kuma ku koya game da wurare da yawa da Yakubu ya ziyarta.