Koma ka ga abin da ke ciki

AYYUKA DON NAZARI

Ruhu Mai Tsarki Yana Ba da ’Ya’ya Masu Kyau

Ka koyi halaye tara da suke cikin ’ya’yan ruhun Allah.