Koma ka ga abin da ke ciki

AYYUKA DON NAZARI

Karfafa daga ’Yan’uwanmu Maza da Mata

Ka lura da yadda wadanda kuke iyali daya da kuma ’yan’uwa a ikilisiya za su iya karfafa ka.