Koma ka ga abin da ke ciki

AYYUKA DON IBADA TA IYALI

Allah Ya Aiki Musa Zuwa Masar

FITOWA 3-12

Umurni ga Iyaye: Ku yi amfani da waɗannan hotunan wajen yin nazarin Littafi Mai Tsarki tare a matsayin iyali.

Allah Ya Aiki Musa Zuwa Masar

AYYUKA DON IBADA TA IYALI

Allah Ya Aiki Musa Zuwa Masar

FITOWA 3-12

Umurni ga Iyaye: Ku yi amfani da waɗannan hotunan wajen yin nazarin Littafi Mai Tsarki tare a matsayin iyali.

Allah Ya Aiki Musa Zuwa Masar