Koma ka ga abin da ke ciki

Asalin Littafi Mai Tsarki da Aka Kwafa

An Ancient Manuscript Supports God’s Name

See the evidence that the divine name belongs in the “New Testament.”

An “Warware” Wani Tsohon Littafi

A shekara ta 1970, masu tone-tonen kasa sun hako wani nadadden littafi da wuta ta kona a Isra’ila. Fasahar 3-D ta sa ya yiwu a warware littafin kuma a ga rubutun da ke cikinsa. Me aka gano a cikin littafin?

Littafi Mai Tsarki Bai Rube Ba

Marubutan Littafi Mai Tsarki da wadanda suka kofe littafin sun yi amfani da ganye da kuma fatu wajen yin hakan. Ta yaya dubban littattafan Littafi Mai Tsarki na dā suka tsira har zuwa yau?

Littafi Mai Tsarki Yana Ɗauke da Labarin Rayuwan Yesu Daidai Yadda Ya Ke Kuwa?

Ka bincika game da labaran Lingila da kuma tsofaffin rubutun littattafai.