Koma ka ga abin da ke ciki

Littafi Mai Tsarki Littafi ne na Hikimar Ɗan Adam?

Littafi Mai Tsarki Littafi ne na Hikimar Ɗan Adam?

Amsar Littafi Mai Tsarki

Littafi Mai Tsarki, ana kuma kiransa Nassosi Masu Tsarki, yana ɗauke da maganganu masu hikima. Amma, ka lura da da’awar da Littafi Mai Tsarki ya yi: “Kowane nassi hurarre daga wurin Allah.” (2 Timothawus 3:16) Da akwai tabbaci da yawa game da hakan. Ka bincika waɗannan:

  • Babu wanda ya taɓa yin nasarar ƙalubanci gaskiyar tarihin Littafi Mai Tsarki.

  • Waɗanda suka rubuta Littafi Mai Tsarki mutane ne masu gaskiya sun rubuta shi da zuciya ɗaya. Gaskiyarsu ta sa rubutun da suka yi ya kasance da gaskiya.

  • Jigon Littafi Mai Tsarki ɗaya ne: kunita ikon da Allah yake da shi na yin sarauta a kan ’yan Adam da kuma cika ƙudurinsa ta wurin Mulkinsa na samaniya.

  • Ko da yake an rubuta shi dubban shekaru da suka wuce, Littafi Mai-Tsarki ba shi da wani kuskure game da wani ra’ayi na tun can dā na kimiyya

  • Tabbaci na tarihi da ke a rubuce sun tabbatar da gaskiyar annabce-annabcen Littafi Mai Tsarki.