Koma ka ga abin da ke ciki

Ayyuka don Nazarin Littafi Mai Tsarki

Ka Guji Munanan Sha’awoyi

Ka koya daga labarin Dauda da Bath-sheba. Ka sauko da wannan aikin, ka karanta labarin nan na Littafi Mai Tsarki, ka ga yana faruwa!