Shafin rubutu da zai taimaka maka ka san yadda za ka warware matsalolin da za su taso tsakaninka da ’yan’uwanka.