Wannan shafin rubutu mai fannoni biyu zai taimaka maka ka tattauna da iyayenka game da kade-kade da kake so.